FARMING

Afrikaner Cattle

Since 1980 a grand and beautiful stud of Afrikaner cattle has been established in the Thabazimbi bush veld. It’s an extensive stud cattle farming industry comprising 150 cows together with 50 replacement heifers and 50 weanling heifers.

All bull-calves have to pass the Phase D LNR tests prior to their selling on the market. The full herd is tested for high performance.
Our prime cattle are annually showed at the Thabazimbi Agricultural Show with great success.

Over the last three years our calf percentage ranged in the order of 80%.

The ‘Afrikaner’ is an indigenous thoroughbred cattle breed and therefore ‘Pronk Afrikaners’ pride them in raising stud cattle of excellent quality for breeding purposes. Our focus is primarily on producing organic meat which is in high demand all over the world.

The stud cattle have an average of:
• 31 kg Birth weight
• Our 205 day old bull calves weigh 202 kg
• Our 205 day old heifer calves weigh 198 kg

We strive for the serving of all heifers at the age of 24 months. It is cardinal that they then have to calve before 36 months old.

Our cattle are heart-water and red-water resistant and flourish together with game such as blue wildebeest and blesbuck. Malignant catarrhal fever is unknown in this area.

Look no further. The above facts should convince you that ‘Pronk Afrikaners’ is the ideal stud from which to choose and purchase. These amazing cattle breeds adapt to almost all regions and are resistant to the elements and to illnesses. But most importantly, Afrikaner Stud cattle deliver juicy organic meat of the highest quality.

The least labour, for perfect profit.

Pronk Afrikaners

Pronk Afrikaners is ‘n stoetboerdery in die suur Bosveld sedert 1980. Uitsluitlik ekstensiewe beesboerdery word bedryf wat bestaan uit 150 koeie, met 50 vervangingsverse en 50 speenverse.
Alle bulkallers moet die Fase D LNR toets slaag voor hulle as teelbulle verkoop kan word. Die totale kudde is prestasie getoets.

Diere word jaarliks uitgestal by die Thabazimbi Landbouskou. Die gemiddelde kalfpersentasie oor die laaste 3 jaar is meer as 80%.

Ons spits ons toe op die lewering van teelmateriaal vir ekstensiewe beesboerdery met ‘n inheemse ras.

Vleisproduksie bestaan uit die lewering van organiese veldvleis.

Ons beeste is hart- en rooiwaterbestand en floreer saam met wild soos blouwildebeeste en blesbokke.
Snotsiekte is by ons ongekend.

Ons beeste het ‘n gemiddelde:
• Geboortegewig van 31 kg
• 205 dae gewig bulkallers 202kg

Alle verse moet gedek wees op 24 maande en moet kalf voor 36 maande.

Pronk Afrikaners is dus die ideale Stoet om beeste uit te kies wat orals behoort aan te pas, bestand is teen natuur elemente en siektes, en wat sagte sappige veldvleis sal lewer.

Die minste moeite met die meeste wins.

Small Game Project

We pride ourselves in the most successful breeding program for small game on the farm Grootkuil. These include species such as:
• Nyala
• Bushbuck
• Reed-buck
• Mountain reedbuck
• Klipspringer (antelope keeping mostly in rocky areas)
• Duiker (common small antelope)
• Steenbok (Capricorn- very small antelope)
• Black Impala

We care immensely about these beautiful small game species as we see them as trinkets of God’s creation. Controlled development of these species is integral to their survival and especially for appreciation and enjoyment by future nature lovers.

Heading this very special project with great passion and dedication is Abraham Groenewald. He can be contacted at 079 387 0564.

Small game is a great asset to every game farming enthusiast. These species are a great attraction for national and international tourists and could turn into an interesting private hobby for nature lovers.

Kleinwild-Projek

‘n Teelprogram vir kleinwild is op die plaas Grootkuil in volle swang, en die volgende spesies word onder streng kontrole binne die raamwerk van die natuur geteel:
• Njalas
• Bosbokke
• Rietbokke
• Rooi Ribbokke
• Klipspringers
• Duikers
• Steenbokke
• Swart Rooibokke

Hierdie kleinwildspesies is ‘n sierraad in God se skepping en beheerde uitbreiding van die getalle van hierdie diere is noodsaaklik vir hulle oorlewing, maar ook vir ‘n groter belewenis van die diere deur natuurliefhebbers.

Aan die stuur van hierdie projek staan Abraham Groenewald en kan gekontak word by 079 387 0564.

Kleinwild is ‘n moet in elke wildboerdery, toeristeaantreklikheid en privaat stokperdjie vir die natuurliefhebber.